ประกาศ สพม.35 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบของ รร.ปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก)

news-finance-150264-1

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง การขายทอดตลาดวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารประกอบ ของ โรงเรียน ปงแสนทองวิทยา (ยุบเลิก)