ประกาศ สพม.35 เรื่องการเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.

news-promote-150164

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่อง การเปิดห้องเรียนพิเศษในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน