ประกาศ สพม.35 เรื่องการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565

news-promote-070164

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เรื่องการคัดเลือกนักเรียนทุนโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมนานาชาติ Engenius International ประจำปี 2564-2565