ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องการจัดตั้งศูนย์ประสานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564

news-promote-290364-2

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2564