ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565

news-promote-020964

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องผลการคัดเลือกเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี 2565