ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศตำแหน่งว่างผู็บริหาร รร.จุฬาภรณ์ ลำ

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04278/ว2430 เรื่อง รายละเอียดเกี่ยวกับการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย

สอบถาม👉