ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหาร สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

news-person-230664

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน