ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องจัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567

ศูนย์ประสานงานรับ-นร.

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง จัดตั้งศูนย์ประสานงานการรับนักเรียน ปีการศึกษา 2567