ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่องแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการับนักเรียน สังกัด สพฐ. ปีการศึกษา 2566 ของ สพม.ลำปาง ลำพูน (จังหวัดลำพูน)

แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน-ลำพูน

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีการศึกษา 2566 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (จังหวัดลำพูน)