ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

1. ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหาร 2566 (เพิ่มเติม 3)

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2566 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

หนังสือ ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.4/ว7 เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

หนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04009/ว2824 เรื่องการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สังกัด สพฐ. ประจำปี พ.ศ.2566