ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-090365

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือก ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน