ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ประกวดราคา และเอกสารประกวดราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (1)

ประกาศ+เอกสาประกวดราคา การศึกษา 1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ,ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน,ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนา และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)