ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-140365

 

ประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศผลการสอบคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน