ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.ลปลพ

260165-3

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องแก้ไขประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน