ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-230265

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกครูผู้สอนภาษาจีน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน