ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องผู้ชนะการเสนอราคา การประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา และครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ห้องวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการศึกษา-2-65

 

ประกาศ สพม.ลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับห้องสมุด/อุปกรณ์ห้องสมุดโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาและครุภัณฑ์อุปกรณ์วิทยาศาสตร์/ห้องวิทยาศาสตร์/อุปกรณ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)