ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา รายการครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ, ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน, ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนา และครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ประกาศผู้ชนะ-190565

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการครุภัณฑ์การศึกษา (ครุภัณฑ์สำหรับงานโลหะ,ครุภัณฑ์สำหรับโรงฝึกงาน,ครุภัณฑ์งานอาหารและโภชนาและครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)