ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกวดราคาและเอกสารประกวดราคาการจัดซื้อครุภัณฑ์โต๊ะ-เก้าอี้นักเรียนระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

news-finance-090365-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่องประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท สำหรับโรงเรียนในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)