ประกาศ สพม.ลปลพ เรื่องประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัด สพม.ลปลพ (จ.ลำพูน)

260165-1

 

ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน เรื่อง ประกาศตำแหน่งว่างผู้บริหารสถานศึกษา 2564 (เพิ่มเติม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน (จังหวัดลำพูน