ประกาศ รร.วิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบฯ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบรอบสอง จภ.ลำปา

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกรองสอง ในการคัดเลือกนักเรียนเข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567