ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก-สพม

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัด สำนักงานงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน