ประกาศ กศจ. เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรฯ ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ ชพ. สังกัด สพม.35

news-finance-080164

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งนักวิชการพัสดุ ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35