ประกาศ กศจ.ลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565

ประกาศกศจ.ลำพูน สอบคัดเลือกตำแหน่งศึกษานิ

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำพูน เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งศึกษานิเทศก์ สังกัด สพฐ. ปี พ.ศ.2565