ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงานฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการ สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-030865

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้ส่งผลงาน และรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิดวิธีการ เพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน