ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง ประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นๆ ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

news-person-271264-1

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง องค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง