ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงาน เพื่อเลื่อนฯ ตามมาตรา 38ค.(2) ประเภทวิชาการ ระดับ ชก. สังกัด สพม.35

news-person-051263

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง การคัดเลือกเข้ารับการประเมินบุคคลและผลงานเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่น ตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กรณีมีผู้ครองตำแหน่ง