ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลฯ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-040165

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคคลเพื่อย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) หรือข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ (ผู้อำนวยการกลุ่ม) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน