ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่นและแต่งตั้งบุคลากร 38ค.(2) ตำแหน่ง นักวิชาการการเงินและบัญชี ระดับ ชพ. สังกัด สพม.35

news-person-041263

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ระดับชำนาญการพิเศษ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35