ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติฯ ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-270465

 

ประกาศสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติคัดเลือกเพื่อเปลี่ยนตำแหน่งย้าย และ โอน ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้ง เป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน