ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ตำแหน่ง นิติกร ระดับชำนาญการ สังกัด สพม.ลปลพ

news-person-030265

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน