ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนฯ ตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

news-person-210165

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติการคัดเลือกเพื่อรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นเพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน