ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงานฯ ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ สพม.ลำปาง ลำพูน

news-person-110564-3

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้ส่งผลงาน และรายชื่อผลงาน และข้อเสนอแนวคิด วิธีการเพื่อพัฒนางานหรือปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น ของผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน