ประกาศ กศจ.ลำปาง เรื่องประกาศรับโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่นฯ สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา

ประกาศรับโอนนักวิชาการศึกษา อ.39

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่องประกาศรับโอนพนักงานราชการส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น เพื่อบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่ององค์ประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมิน และคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการโอนพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้าราชการอื่น มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง