ประกาศ กคศ.ลำปาง เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง ย้ายและโอนฯ ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษา 38ค.(2) สังกัด สพม.ลำปาง ลำพูน

news-person-250664

 

ประกาศคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย โอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ มาบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน

ประกาศคณะกรรมการศีกษาธิการจังหวัดลำปาง เรื่อง องค์ประกอบการประเมินตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ เปลี่ยนตำแหน่ง การย้าย
และการโอนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและการย้ายข้าราชการพลเรือนสามัญ ไปบรรจุและแต่งงตั้งให้ดำรงตำแหน่งบุคลากรทางการศึกษาอื่นตามมาตรา 38 ค.(2) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาในจังหวัดลำปาง