ประกาศโรงเรียนโป่งหลวงวิทยา รัชมังคลาภิเษก เรื่อง เผยแพร่รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์และราคากลาง เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อ ขนาด 2 ก๊อก