ประกาศโรงเรียนแม่พริกวิทยา เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้าง โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบ และสิ่งก่อสร้างอื่น (ปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักนักเรียน ห้องน้ำนักเรียน และรางระบานน้ำ)

ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 4
สอบถาม👉