ประกาศโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการเขลางค์นคร เรื่อง เผยแพร่ประกาศผู้ชนะราคา จัดซื้อครุภัณฑ์ Coding ประจำปีงบประมาณ 2567