ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนม.1จภ.ลำ

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2567