ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนม.4จภ.ลำ

 

ประกาศโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าเรียนโรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย ลำปาง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567