ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

ราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะ

ประกาศราคากลางและรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะโต๊ะเก้าอี้นักเรียน ระดับมัธยมศึกษา แบบ มอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566