กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์

น.ส.รสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์
ผู้อำนวยการกลุ่ม

 

VTR กิจกรรมกลุ่ม

การประชุมออนไลน์

การบริหารพัสดุภาครัฐ

โดยสำนักงานคลังจังหวัดลำปาง

วันที่ 3 ส.ค. 2564

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 65

รายละเอียดบัญชีประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลำปาง ลำพูน ณ วันที่ 30 ก.ย. 2565

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 65

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 64

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2564

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.ลปลพ ณ 30 ก.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 64 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 64

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 63

.....

            ประจำปีงบประมาณ 2563

รายละเอียดประกอบรายการบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง สพม.35 ณ 30 ก.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ส.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มิ.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน เม.ย. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน มี.ค. 63

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ก.พ. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ม.ค. 63 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ธ.ค. 62 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน พ.ย. 62 

รายงานงบทดลองหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ต.ค. 62

.....

.....

1.คู่มือการปฏิบัติงาน สพท. กล่มบริหารการเงินและสินทรัพย์