นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้กำลังใจคณะครูนักเรียน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน จ.น่าน

ระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2566 นายสัมฤทธิ์ กอไธสง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ จ.น่าน