นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รอง.ผอ.สพม.ลำปาง ลำพูน ร่วมประชุมหัวหน้าส่วน จ.ลำพูน หน่วยงานต้นแบบคุณธรรม

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายเจริญชัย กิตติพีรเดช ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน มอบหมายให้ นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วย นางชนัดดา ทิพย์เลิศ และนายฎิชมากรณ์ ยศวงค์เรือน ศึกษานิเทศก์ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางจัดหวัดลำพูน ณ ศาลากลางจังหวัดลำพูน โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) เข้าร่วมการประชุมแนวทางการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ระยะที่ 2 (พ.ศ.2566-2570) ร่วมกับคณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องทุจริตประพฤติมิชอบและเสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา
    ทั้งนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ได้รับเกียรติบัตรองค์กร และอำเภอคุณธรรมต้นแบบ ระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมี นายสันติธร ยิ้มละมัย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธี👍🏆🏅
2) เข้าร่วมประชุม /พบปะ/เเลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรต้านทุจริตศึกษา หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน
3) ติดตาม การดำเนินกิจกรรมเเลกเปลี่ยนเรียนรู้ การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริต ประพฤติมิชอบ ภายใต้เเนวคิดพอเพียงนำสู่สุจริตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน