นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน ให้กำลังใจครูนักเรียนงานศิลปถัตถกรรมนักเรียน

นายจิรัฐพงศ์ สุมนะ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาลำปาง ลำพูน พร้อมด้วยคณะบุคลากรในสังกัด ร่วมให้กำลังใจนักเรียนในสังกัด สพม.ลปลพ ที่เข้าร่วมการแข่งขันในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 70 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2565 ภาคเหนือ จังหวัดน่าน ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนสตรีศรีน่าน โรงเรียนศรีสวัสดิ์วิทยาคาร จังหวัดน่าน มหาวิทยาลัยสงฆ์ ศาลาเอนกประสงค์วัดพระธาตุแช่แห้ง และโรงเรียนสา จังหวัดน่าน