นักเรียนโรงเรียนทุ่งกว๋าววิทยาคม ได้รับรางวัลในการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั่้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 จังหวัดน่าน