นักเรียนแกนนำส่งเสริมวัฒนธรรมโรงเรียนลำปางกัลยาณี ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยไวยาวัจกร เนื่องในงานพิธีออกเมรุพระราชทานเพลิงศพ พระราชธรรมาลังการ