นักเรียนความถนัดทางการแพทย์โรงเรียนลำปางกัลยาณี สอบผ่านเข้ารอบระดับชาติ เพื่อเข้าค่ายคัดเลือกตัวแทนประเทศไทยแข่งขันระดับนานาชาติ ณ กรุงโซล สาธารณรัฐเกาหลี (เกาหลีใต้)