นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณีรับการตรวจวินัยฯ จากศูนย์การฝึกนักศึกษาวิชาทหาร มณฑลทหารบกที่ 32 และทดสอบร่างกายนักศึกษาวิชาทหาร ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565