นักศึกษาวิชาทหารโรงเรียนลำปางกัลยาณี ร่วมกิจกรรม “พิธีปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 3 มิถุนายน 2565