ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ฯ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566

ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนเถินวิทยา อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง นำโดยนายชัชวาล ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้ร่วมนำเสนอผลการดำเนินงานชมรม ฯ เพื่อรักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบระดับทอง ในงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2566 ในโอกาสครบรอบ 21 ปี ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี เมื่อวันที่ 13 – 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมา