คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการพัฒนาศักยภาพผู้ประเมินเพื่อให้ข้าราชการครูฯ มีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการประเภทอื่น

C-manual-teacher

 

คู่มือการสมัครเพื่อเข้ารับการอบรมพัฒนาและฝึกปฏิบัติการเป็นผู้ประเมินเพื่อให้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐานะ สำหรับข้าราชการประเภทอื่น (รวมทั้งผู้ที่เกษียณอายุราชการ)